Thursday, June 14, 2012

Edit MX Record


MX Record berfungsi untuk menentukan server yang digunakan oleh email. Langkah-langkah mengubah MX Record adalah sebagai berikut:
1. Klik menu Edit MX Record. 

2. Masukkan MX Record yang baru, lalu klik tombol Perbaharui.      

No comments:

Post a Comment